Υπηρεσίες Θεματοφυλακής

 

Η Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες θεματοφυλακής. Πιο συγκεκριμένα, το εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος back office της εταιρείας μας είναι αρμόδιο για την φύλαξη των χρεογράφων, τη συμμετοχή για λογαριασμό των επενδυτών σε Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εισηγμένων εταιρειών, την είσπραξη μερισμάτων, την παραλαβή δωρεάν μετοχών, την συμμετοχή σε δημόσιες εγγραφές εταιρειών καθώς και την δέσμευση τίτλων πελατών για συμμετοχή σε γενικές συνελεύσεις.

 

Online Trading

Online Trading

Για εντολές πατήστε εδώ

Αίτηση εγγραφής

Αίτηση εγγραφής

Για άνοιγμα χρηματιστηριακού κωδικού μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τα στοιχεία σας. 

Πατήστε εδώ για εγγραφή.

Photo Gallery

Photo Gallery

Οι φωτογραφίες είναι από την συλλογή της Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.