Οικονομική ανάλυση

 

Το τμήμα Αναλύσεων της εταιρείας πραγματοποιεί αναλύσεις των εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά και προς εισαγωγή εταιρειών καθώς επίσης και τεχνικές αναλύσεις μετοχών και λοιπών κινητών αξιών, εκπονώντας εμπεριστατωμένες έρευνες με σκοπό να ενημερώσει και να διευκολύνει τους πελάτες της ως προς την διαμόρφωση της επενδυτικής τους στρατηγικής.

 

Online Trading

Online Trading

Για εντολές πατήστε εδώ

Αίτηση εγγραφής

Αίτηση εγγραφής

Για άνοιγμα χρηματιστηριακού κωδικού μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τα στοιχεία σας. 

Πατήστε εδώ για εγγραφή.

Photo Gallery

Photo Gallery

Οι φωτογραφίες είναι από την συλλογή της Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.