Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης

 

Η Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. προσφέρει την δυνατότητα στους πελάτες της να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με παροχή βραχυπρόθεσμης πίστωσης για χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Συγκριτικά  με τους λογαριασμούς που δεν παρέχεται πίστωση, με την βραχυπρόθεσμη πίστωση δίνεται στον πελάτη η δυνατότητα  να κλείσει το χρεωστικό του υπόλοιπο, με πώληση τίτλων ισόποσης αξίας, χωρίς τη  καταβολή χρημάτων.

 

Online Trading

Online Trading

Για εντολές πατήστε εδώ

Αίτηση εγγραφής

Αίτηση εγγραφής

Για άνοιγμα χρηματιστηριακού κωδικού μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τα στοιχεία σας. 

Πατήστε εδώ για εγγραφή.

Photo Gallery

Photo Gallery

Οι φωτογραφίες είναι από την συλλογή της Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.