Λογαριασμοί Κοινής Επενδυτικής Μερίδας

 

Μέσω της Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., οι επενδυτές μπορούν να δημιουργούν χρηματιστηριακούς κωδικούς με άλλους συνδικαιούχους και να είναι από κοινού κύριοι των αξιών που καταχωρούνται σε αυτούς. Κοινή επενδυτική μερίδα δημιουργείται με αίτηση δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων, με την προϋπόθεση ότι κάθε ένα από αυτά διαθέτει ήδη ατομική μερίδα.

Η κοινή επενδυτική μερίδα δημιουργείται συνήθως από άτομα του ίδιου οικογενειακού περιβάλλοντος με σκοπό την από κοινού διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους.

 

Online Trading

Online Trading

Για εντολές πατήστε εδώ

Αίτηση εγγραφής

Αίτηση εγγραφής

Για άνοιγμα χρηματιστηριακού κωδικού μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τα στοιχεία σας. 

Πατήστε εδώ για εγγραφή.

Photo Gallery

Photo Gallery

Οι φωτογραφίες είναι από την συλλογή της Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.