Διοικητικό Συμβούλιο

 

 
Άγγελος Περβανάς
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Γ. Περβανάς
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Δέσποινα Γ. Περβανά

Μέλος Δ.Σ.

 

Online Trading

Online Trading

Για εντολές πατήστε εδώ

Photo Gallery

Photo Gallery

Οι φωτογραφίες είναι από την συλλογή της Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Αίτηση εγγραφής

Αίτηση εγγραφής

Για άνοιγμα χρηματιστηριακού κωδικού μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τα στοιχεία σας. 

Πατήστε εδώ για εγγραφή.