Δίκτυο

Η Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. συνεργάζεται με ανεξάρτητες  Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών(ΕΠΕΥ), Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.)  καθώς και με Συνδεδεμένους Αντιπροσώπους που εδρεύουν στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.

Έδρα

Έδρα:  Σοφοκλέους 7-9, 105 59, Αθήνα

Τηλ: 210 3727200, Fax: 210 3210291

Email: info@pervanas.gr

Χάρτης