Οι επενδυτές που επιθυμούν να ανοίξουν χρηματιστηριακό κωδικό στην Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους, επιλέγοντας την υπηρεσία που τους ενδιαφέρει. Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα επικοινωνεί μαζί τους, αποστέλλοντας τα απαραίτητα έγγραφα στο χώρο τους. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι επενδυτές μπορούν να συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο ή και να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την εταιρεία μας.

Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα, όπου αστερίσκος τα πεδία συμπληρώνονται υποχρεωτικά
Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την παρούσα φόρμα για διαβίβαση εντολών αγοράς ή πώλησης χρεογράφων.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Verification