Εταιρικά Νέα

 

Πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση (01/06/17)

Πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση (PDF)
Posted on

Έντυπο Συνεγγυητικού Κεφαλαίου (23/06/10)

Η Γ.Α.Περβανάς Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ σας ενημερώνει ότι το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών εξέδωσε ενημερωτικό έντυπο που απευθύνεται στους επενδυτές, για την ενημέρωσή τους ως προς την λειτουργία του Συνεγγυητικού ως θεσμού εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών. Για ολόκληρο το ενημερωτικό έντυπο πατήστε παρακάτω. Έντυπο Συνεγγυητικού Κεφαλαίου
Posted on

Νέα υπηρεσία SMS Alert (10/10/’09)

Η Γ.Α. Περβανάς ΧΑΕΠΕΥ προσφέρει, σε όλους τους πελάτες της, την υπηρεσία SMS Alert με την οποία δύνανται να λαμβάνουν στο κινητό τους τηλέφωνο μήνυμα με όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες, μετά την εκτέλεση της εντολής τους, σε άμεσο χρόνο, εφόσον συναινέσουν στην δήλωση στοιχείων επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα κωδικών της εταιρείας […]
Posted on

Επιχορήγηση ‘E – security” (10/06/09)

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ, από την Δράση ”E-SECURITY” στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, με στόχο να βελτιώσει το επίπεδο της ψηφικής της ασφάλειας και να εντάξει νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών στις λειτουργίες της και κατ’ επέκταση στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες της.
Posted on

Νέα υπηρεσία VOICE INFO (25/02/09)

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή των πελατών της η Γ. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΑΕΠΕΥ, θα εντάξει στην λειτουργία της την υπηρεσία VOICE INFO της πλατφόρμας VoiceSystems της SingularLogic η οποία δίνει την δυνατότητα στους επενδυτές να έχουν συνεχή και άμεση επικοινωνία με την εταιρεία. (24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο). Η υπηρεσία […]

Τροποποίηση Άδειας Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. (20/11/08)

Από 30/07/2008 η Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ, μετά από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διευρύνει τις υπηρεσίες και δραστηριότητές της κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν 3606/2007.