Εταιρικά Νέα

Νέα υπηρεσία VOICE INFO (25/02/09)

Νέα υπηρεσία VOICE INFO (25/02/09)

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή των πελατών της η Γ. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΑΕΠΕΥ, θα εντάξει στην λειτουργία της την υπηρεσία VOICE INFO της πλατφόρμας VoiceSystems της SingularLogic η οποία δίνει την δυνατότητα στους επενδυτές να έχουν συνεχή και άμεση επικοινωνία με την εταιρεία. (24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο).

Η υπηρεσία αφορά σε ένα φιλικό και εύκολο προς την χρήση σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας -Σύστημα Διαδραστικότητας- του επενδυτή με την εταιρείας μας, μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για τις κινήσεις του λογαριασμού του και την κατάσταση του χαρτοφυλακίου του είτε τηλεφωνικά, είτε με email και sms.

H Υπηρεσία VOICE INFO συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’.