Εταιρικά Νέα

Νέα υπηρεσία SMS Alert (10/10/’09)

Νέα υπηρεσία SMS Alert (10/10/’09)

Η Γ.Α. Περβανάς ΧΑΕΠΕΥ προσφέρει, σε όλους τους πελάτες της, την υπηρεσία SMS Alert με την οποία δύνανται να λαμβάνουν στο κινητό τους τηλέφωνο μήνυμα με όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες, μετά την εκτέλεση της εντολής τους, σε άμεσο χρόνο, εφόσον συναινέσουν στην δήλωση στοιχείων επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα κωδικών της εταιρείας μας στο 2103727200.

H Υπηρεσία SMS Alert συγχρηματοδοτείται από την ε ταιρεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’.

Posted on