Εταιρικά Νέα

Επιχορήγηση ‘E – security” (10/06/09)

Επιχορήγηση ‘E – security” (10/06/09)

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ, από την Δράση ”E-SECURITY” στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, με στόχο να βελτιώσει το επίπεδο της ψηφικής της ασφάλειας και να εντάξει νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών στις λειτουργίες της και κατ’ επέκταση στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες της.

Posted on