Εταιρικά Νέα

Έντυπο Συνεγγυητικού Κεφαλαίου (23/06/10)

Έντυπο Συνεγγυητικού Κεφαλαίου (23/06/10)

Η Γ.Α.Περβανάς Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ σας ενημερώνει ότι το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών εξέδωσε ενημερωτικό έντυπο που απευθύνεται στους επενδυτές, για την ενημέρωσή τους ως προς την λειτουργία του Συνεγγυητικού ως θεσμού εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών. Για ολόκληρο το ενημερωτικό έντυπο πατήστε παρακάτω.

Έντυπο Συνεγγυητικού Κεφαλαίου

Posted on